Kiaulienos kaina: 478,69 LTL (1,3 %)

Kiaulių supirkimo, pagal SEUROP skerdenų klasifikavimo skalę, vidutinės kainos Lietuvos įmonėse Lt/100 kg (be PVM) (pagal MS-2 ataskaitą). Raumeningumo klasė - S-P.

Šaltinis: http://www.produktukainos.lt/?mid=71

Paršelių kaina (Danija): 290 DKK + 6 EUR (0 %)

Žiūrėti eilutę „SPF-Selskabet Region 2 og 3; PRRS negativ”

Šaltinis: http://vsp.lf.dk/Aktuelt/Noteringer.aspx

Kiaulienos aukciono vidutinė kaina (Vokietija): 1,35 EUR (0 %)

Aukcionas parodo kiaulių pardavimo kainų tendencijas ateinančią savaitę. 

Šaltinis: http://www.agrarberatung-hessen.de/markt/tier/01060207.html

Kiaulių kainos vidurkis (Vokietija): 1,32 EUR (0 %)

Vidutinė kiaulienos skerdenų pardavimo kaina, nurodytai savaitei

Šaltinis: http://www.hansa-terminhandel.de/default.cfm?mid=34957

Grūdų kaina: 504,6 LTL (1,6 %)

Grūdų ir aliejinių augalų sėklų supirkimo kainų (iš augintojų ir kitų vidaus rinkos ūkio subjektų) suvestinė ataskaita pagal GS-1 Lt/t

Šaltinis: http://www.vic.lt/?mid=343

Maistiniai kviečiai MATIF: 204,5 EUR (12,36 %)

Kilogramo maistinių kviečių kaina MATIF biržoje uždarymo metu.

Šaltinis: http://www.barchart.com/commodityfutures/Matif_Milling_Wheat_Futures/ML

Kilogramo maistinių kviečių kaina MATIF biržoje uždarymo metu.

Šaltinis: http://www.barchart.com/commodityfutures/Matif_Milling_Wheat_Futures/ML

Idavang Idavang Idavang

Biodujų jėgainės mažina kvapus

2014 m. „Idavang” atidarė dvi pirmąsias Lietuvoje naujo tipo biodujų jėgaines. Elektros gamybai panaudodamos kiaulininkystės komplekso žaliavas jos slopina šių natūralių trąšų skleidžiamus kvapus bei gerina jų kokybę.

Verslo partneriai Mūsų verslo sėkmės pagrindas - žinios ir patirtis srityje, kurioje veikiame, tačiau ne ką mažiau svarbu - tvirti ir patikimi verslo kontaktai. Mes bendradarbiaujame su Pasaulio banku, Danijos prekybos rūmais, Lietuvos kiaulių augintojų asociacija. Verslo partneriai Aplinkosauga Modernios kiaulininkystės lyderei „Idavang” aplinkosaugos klausimai yra vieni svarbiausių tiek planuojant naujas investicijas, tiek kasdienėje veikloje. Mes nuolat siekiame įtvirtinti aukštesnius rūpinimosi aplinka standartus šalies kiaulininkystės sektoriuje. Vienas to pavyzdžių - pirmosios šalyje dengtos lagūnos. Aplinkosauga